Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Сличне презентације


Презентација на тему: "MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE"— Транскрипт презентације:

1 PROGRAM INTEGRIRANE FIZIČKE, GOSPODARSKE I SOCIJALNE REGENERACIJE MALIH GRADOVA
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE UPRAVA ZA POTPOMOGNUTA PODRUČJA

2 PROGRAM INTEGRIRANE REGENERACIJE
Novi pristup/mehanizam koji se provodi u odabranim depriviranim pilot gradovima uz pomoć EU sredstava s ciljem fizičkog, gospodarskog i socijalnog oporavka tih područja Program se trenutačno provodi u pet malih gradova s namjerom proširenja i na druge „male” gradove Sredstava iz 2 različita EU fonda (EFRR i ESF) integriraju se i ciljano ulažu u odabrana pilot područja

3 OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA” 2014.-2020.
OPERATIVNI PROGRAMI OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA” Specifični cilj 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija 5 depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva EFRR 100 mil. eura OPERATIVNI PROGRAM „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI” Specifični cilj 9i2 Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja ESF 20 mil. eura

4 UPRAVLJANJE OPKK UPRAVLJAČKO TIJELO POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 OPULJP
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE OPULJP UPRAVLJAČKO TIJELO MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

5 Beli Manastir s Općinom Darda
ODABIR GRADOVA Kriteriji za odabir pilot područja: Indeks višestruke deprivacije Veličina grada prema broju stanovnika ( ) Status okupiranosti tijekom Domovinskog rata Poseban kriterij: udio romskog stanovništva Odlukom MRRFEU od 18. veljače odabrani su gradovi: Beli Manastir s Općinom Darda Benkovac Knin Petrinja Vukovar

6 CILJEVI PROGRAMA Poboljšanje socioekonomskih i životnih uvjeta u odabranih pet malih gradova Regeneracija depriviranih područja Smanjenje nejednakosti, socijalne isključenosti i siromaštva Uspostava i testiranje novog modela regeneracije depriviranih područja kroz integrirani pristup kao odgovor na geografski koncentrirane probleme nerazvijenosti Poboljšanje životnih uvjeta stanovnika pilot područja odnosno smanjivanje daljnjeg gubitka stanovništva na tim područjima

7 PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
Iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) Izgradnja/rekonstrukcija objekata javne namjene Izgradnja/rekonstrukcija svih vrsta male osnovne komunalne infrastrukture Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih općinskih cesta Izgradnja/rekonstrukcija postojećeg stambenog fonda u funkciji socijalnog stanovanja, kao i prenamjena zgrada za socijalno stanovanje i druge svrhe Ulaganja u temeljnu socijalnu infrastrukturu Izgradnja ili renovacija objekata poslovne podrške Izravna podrška stvaranju novih poduzeća, opstanku i rastu postojećih MSP–ova i institucija poslovne podrške …..

8 PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
Iz Europskog socijalnog fonda (ESF) Podrška samozapošljavanju Podrška razvoju društvenog poduzetništva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici Osposobljavanje za zapošljavanje i stjecanje vještina prilagođeno potrebama ranjivih skupina Aktivnosti usmjerene na poticanje zapošljavanja mladih i olakšavanje njihovog prelaska iz obrazovnog sustava na tržište rada

9 NAČIN PROVEDBE PROGRAMA
1. Izrada Analize područja Priprema i planiranje provedbe Izrada analize područja (analitička faza) Priprema intervencijskog plana (strateško-operativna faza) II. Provedba intervencijskih planova 2. Izrada intervencijskih planova 3. Odobrenje intervencijskih planova 4. Provedba intervencijskih planova

10 INTERVENCIJSKI PLANOVI
Intervencijski planovi su strateški i operativni planski dokumenti koji definiraju viziju i ciljeve razvoja pilot područja, ali i konkretne projekte s dinamikom i planom provedbe. Integriraju: Infrastrukturne projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj Projekte usmjerene na jačanje ljudskih potencijala („soft” projekte) koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Intervencijske planove izradili su gradovi uz aktivno uključivanje lokalnog partnerstva Lokalni dionici iz privatnog, javnog i civilnog sektora postaju aktivni sudionici u kreiranju Intervencijskog plana Po usvajanju intervencijskih planova objavljuju se pozivi za prijavu projekata definiranih u intervencijskim planovima.

11 TIJEK PROVEDBE PROGRAMA
2015. 2016. 2017. 2018. TIJEK PROVEDBE PROGRAMA Odlukom MRRFEU od veljače odabrano je 5 pilot područja: Vukovar, Knin, Petrinja, Beli Manastir s Dardom te Benkovac Krajem i početkom izrađeni su i usvojeni intervencijski planovi za pilot područja MRRFEU je tijekom i godine objavilo trinaest poziva na dostavu projektnih prijedloga: ukupna alokacija poziva 707,4 mil. kn MRMS je u drugoj polovici godine pokrenulo poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za društveni sektor: ukupna alokacija poziva 76,4 mil. kn Do danas: ugovoreno ukupno 32 projekta, dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 141,4 mil. kn, isplaćeno 63 mil. kn OPKK i OPULJP predviđaju mogućnost proširenja Programa Odluka o područjima za moguće proširenje Programa potpisana 18. srpnja 2018. 8 novih gradova: Pleternica, Imotski, Nova Gradiška, Slatina, Garešnica, Novska, Đakovo i Popovača

12 PROŠIRENJE PROGRAMA Prema OPKK-a, proširenje programa je moguće ukoliko evaluacija provedbe u pilot gradovima pokaže dobre rezultate. Kriteriji odabira gradova za proširenje programa su: Broj stanovnika od Indeks višestruke deprivacije (IVD) prema novoj metodologiji razvijenoj u okviru projekta „Podrška u mapiranju siromaštva”

13 BELOG MANASTIRA I DARDE
PROVEDBA IP-A BELOG MANASTIRA I DARDE MRRFEU je za provedbu IP Grada Belog Manastira i Općine Darda pokrenuo ukupno tri Poziva: KK „Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima”- ukupna alokacija Poziva iznosi ,00 kuna od čega je za Grad Beli Manastir i Općinu Darda planirano ,00 kuna za jačanje kapaciteta za upravljanje IP-om. KK „Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda” s alokacijom od ,00 kuna. KK „Razvoj poduzetništva u Gradu Belom Manastiru” s alokacijom od ,00 kuna, sa svrhom podrške jačanju gospodarske aktivnosti i poboljšanju konkurentnosti poduzetnika na području grada. MRMS je objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga za društveni sektor ukupnog iznosa ,00 kuna od čega ,00 kuna otpada na Beli Manastir i Dardu.

14 Dosadašnji rezultati:
PROVEDBA IP-A BELOG MANASTIRA I DARDE Dosadašnji rezultati: 9 projektnih prijava 7 ugovorenih projekata Ugovorena sredstva ,15 kuna Isplaćena sredstva ,65 kuna

15 ZAKLJUČAK Program integrirane regeneracije predstavlja novi pristup ulaganjima u slabije razvijena područja kojim se objedinjavaju komplementarne aktivnosti i sredstva iz dva Operativna programa Provedba Programa se zasniva na bottom-up pristupu i uključenosti lokalne zajednice od samih početaka Programom je omogućeno provođenje kompleksnih investicija, pod uvjetom da zadovoljavaju glavni cilj – regeneracija lokalne zajednice uz smanjenje nejednakosti, socijalne isključenosti i siromaštva Proširenje Programa ovisi o uspješnosti provedbe Programa na pilot područjima

16 HVALA! www.mrrfeu.hr www.strukturnifondovi.hr


Скинути ppt "MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE"

Сличне презентације


Реклама од Google