Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Zakonski okvir i kazneno – pravna odgovornost 4. radionica za učenike

Сличне презентације


Презентација на тему: "Zakonski okvir i kazneno – pravna odgovornost 4. radionica za učenike"— Транскрипт презентације:

1 Zakonski okvir i kazneno – pravna odgovornost 4. radionica za učenike

2 Što kaže Konvencija o pravima djeteta:
njome su zaštićena prava i slobode djeteta članak 16. “Dijete neće biti podvrgnuto samovoljnom i nezakonitom miješanju u njegovu privatnost, obitelj, dom ili dopisivanje niti nezakonitim napadima na njegovu čast i ugled.” članak 16., stavak 2. “Dijete ima pravo na zakonsku zaštitu protiv takvog miješanja ili napada.” UNICEF

3 Što kaže zakon? Pravo je svakog pojedinca: da se poštuju njegova prava
ne obezvređuje njegovo dostojanstvo Ponekad nasilje i zlostavljanja “pod okriljem anonimnosti” koju pruža internet ili mobitel sadržava obilježja kaznenog ili prekršajnog djela. Kada poruke putem mobitela i interneta sadržavaju prijetnje nasiljem, ucjene, uhođenje, napastovanje, dječju pornografiju ili kada prethodni koraci koje ste poduzeli ne daju rezultate, slučaj prijavite policiji. UNICEF

4 Imati na umu: Ako postoji osnovana sumnja da je počinjeno kažnjivo djelo, administrator stranice, pružatelj internetske usluge/internet poslužitelj (internet provider) ili mobilni operater obvezni su policiji ustupiti sve relevantne podatke kako bi se otkrilo tko je ta osoba. Obveza policije: utvrditi tko je počinitelj kažnjivih djela te prikupiti dokaze za daljnji postupak. UNICEF

5 Kažnjiva djela putem modernih tehnologija su (prema Kaznenom zakonu RH):
PRIJETNJE IZNUDE / UCJENE UVREDE KLEVETE IZNOŠENJE OSOBNIH ili OBITELJSKIH PRILIKA IZRADA, DISTRIBUCIJA ili PRIKAZIVANJE DJEČJE PORNOGRAFIJE UNICEF

6 Prijetnja: prijetnja drugomu s namjerom da ga se ustraši ili uznemiri
mogu sadržavati prijetnje tjelesnim ozljedama, oduzimanjem slobode ili uništavanjem društvenog položaja osoba koja primi takvu poruku uplašena je i uznemirena UNICEF

7 Iznuda / ucjena: prijetnje s ciljem pribavljanja protupravne ili neke druge koristi prijetnje da će se otkriti nešto što škodi osobnoj časti ili ugledu prisiljavanje osobe da učini nešto na vlastitu štetu UNICEF

8 Uvreda: obezvređivanje druge osobe ili nepoštovanje njezina dostojanstva javno iznošenje negativnog vrijednosnog suda o drugoj osobi dodatno na težini dobiva ako je izrečena npr. putem interneta, zbog čega je postala pristupačna većem broju ljudi (upravo takvom može se smatrati npr. uvreda preko bloga) UNICEF

9 Kleveta: klevetu čini osoba koja o drugom iznese ili prenese nešto neistinito što šteti njegovoj časti i ugledu iznošenje ili prenošenje klevete čini se usmeno ili pismeno iznesena tvrdnja mora biti takva da izaziva prijezir okoline i umanjuje ugled osobe u sredini u kojoj živi riječ je o težem obliku kažnjiva djela ako je kleveta počinjena putem tiska, radija, televizije, interneta, pred više osoba i tako postala pristupačnom većem broju ljudi. UNICEF

10 Iznošenje osobnih ili obiteljskih prilika:
iznošenje ili prenošenje bilo kakvih sadržaja iz osobnog ili obiteljskog života neke osobe, koji mogu naškoditi njezinoj časti ili ugledu razlika između ovoga djela i klevete u tome je što se ovdje prelazi okvir pojedinca i ulazi u njegov obiteljski život činjenice koje se iznose mogu se odnositi na bilo koje područje obiteljskog života, uz napomenu da ono što se iznosi može biti kako istinito, tako i neistinito UNICEF

11 Dječja pornografija: izrada, distribucija ili prikazivanje materijala koji sadržava dječju pornografiju protuzakonito je i kažnjivo zakonom je zabranjeno iskorištavanje djece ili maloljetnih osoba u svrhu stvaranja pornografskog materijala zakonom je zabranjeno upoznavanje djece s pornografijom UNICEF

12 Kazneno – pravna odgovornost djece i maloljetnika
ovisno o dobi počinitelja (maloljetna ili punoljetna osoba), kazneni postupak se razlikuje djeca ili maloljetnici se u kaznenome postupku tretiraju na specifičan način (prema Zakonu o sudovima za mladež) postupak prema maloljetniku pokreće se na inicijativu Državnog odvjetništva RH, neovisno o vrsti, težini kaznenog djela ili propisanoj mjeri/kazni UNICEF

13 Djeca osobe mlađe od 14 godina
ne može ih se kazneno ili prekršajno goniti načini zaštite od kriminalne djelatnosti kroz mjere obiteljsko-pravne zaštite kada dijete počini kažnjivu radnju, policija o tome obavještava CZSS (Centar za socijalnu skrb) CZSS može izreći mjeru obiteljsko-pravne zaštite (npr. nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi) Napomena: Centar za socijalnu skrb može upozoriti roditelje na propuste i pogreške u skrbi i odgoju djeteta, odrediti nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kad su pogreške i propusti u skrbi djeteta učestali i kada je roditeljima potrebna posebna pomoć u odgoju djeteta. U slučaju ozbiljnih ili opetovanih propusta mogu se izreći i ozbiljnije represivne mjere (oduzimanje roditelju prava da živi sa svojim djetetom i da ga odgaja, upućivanje djeteta u ustanovu za socijalnu skrb, lišavanje roditeljske skrbi i sl.). UNICEF

14 Mlađi maloljetnici (14 – 16 g.)
kazneno su odgovorni ako se utvrdi da su počinili kažnjivo djelo, mogu se izreći različite mjere upozorenja, odgojne ili zavodske mjere, kao što su: sudski ukor posebne obveze upućivanje u centar za odgoj pojačana briga i nadzor (PBiN) pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi upućivanje u odgojnu ustanovu upućivanje u odgojni zavod upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu Napomena: Mjerama upozorenja nastoji se utjecati na maloljetnikovu ličnost i ponašanje. Ostale mjere se izriču kada je potrebno poduzeti trajnije i intenzivnije odgojne mjere ili mjere liječenja uz odvajanje maloljetnika iz dotadašnje sredine. UNICEF

15 Stariji maloljetnici osobe starije od 16, a mlađe od 18 godina
uz odgojne mjere može im se izreći mjera maloljetničkog zatvora (lišenje slobode) u slučaju počinjenja kaznenog djela za koje je predviđena kazna 5 ili više godina zatvora UNICEF


Скинути ppt "Zakonski okvir i kazneno – pravna odgovornost 4. radionica za učenike"

Сличне презентације


Реклама од Google