Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Np Krka Što je nacionalni park.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Np Krka Što je nacionalni park."— Транскрипт презентације:

1 np Krka Što je nacionalni park

2 Područje Nacionalnog Parka Krke
Obuhvaća područje uz rijeku Krku, koja teče kroz dubok i živopisan kanjon dug 75 km Tvori slapove: Bilušića buk Miljacka slap Brljan Rošnjak Manojlovački slap Roški slap Skradinski buk (Slapovi Krke – 46 m)

3 Rijeka Krka (ljepotica krša)
Izvire nedaleko od Knina , podno Topoljskoga slapa, a nakon 72,5 km , kraj Šibenika utječe u Jadransko more Nalazi se u Dalmaciji – Šibensko-kninska županija , između ravnokotarskog prostora U slatkovodnom dijelu prima 5 pritoka: Krčić , Kosovčica, Orašnica, Butišnica i Čikola s vrbom

4 BILUŠIĆA BUK Prvi od 7 slapova na toku rijeke Krke
Iako okrnjen, slap je i danas vrlo bučan Jedini ne utječe na energetsko iskorištavanje vode rijeka Nalazi se stisnut u kanjonu oko 16 km nizvodno od izvorišta Na 214 m nadmorske visine Sastoji se od dviju glavnih stepenica i nekoliko međustepenica na dužini od 300 m, s ukupnom visinskom razlikom od 22,4 m Širina slapa je oko 100 m, za vrijeme NORMALNOG vodostaja Od sedrenih oblika Bilušića buk obiluje bradama i polušpiljama. Nizvodno od slapa nalazimo brojne barijerice, a neposredno ispod njih sedrene pragove i otočiće. Izvan današnjeg vodotoka može se vidjeti odlično sačuvana i izuzetno atraktvina “mrtva sedra”

5 Miljacka slap Nalazi se kilometar nizvodno od rošnjaka stišnjen u koritu rijeke između visokih stijena obralih bujnim submediteranskim raslinjem. Sastoji se od triju većih i brojnih malih sedrenih stepenica ukupne visine 23,8 m. Gornji dio slapa karakteriziraju brade i polušpilje, a donji niski pragovi. Vodama rijeke Krke ovdje se kroz izvor Miljacka pridružuju vode rijeke Zrmanje. Izvor je izravna veza između Zrmanje i Krke te je jedinstven hidrogeološki fenomen Podno slapova, na desnoj obali rijeke, nalazi se nekoliko urušenih mlinica i vodozahvat za Kistanje, a na lijevoj obali je hidroelektrana “Miljacka”. HE “Miljacka” najveća je hidroelektrana na rijeci Krki Stotinjak metara nizvodo od slapa na desnoj obali rijeke nalazi se špilja Miljacka II. u kojoj obitavaju brojne endemične i zaštićene podzemne životinje. Među njima najatraktivnije su čovječja ribica, koja se ubraja u izuzetne osobitosti Europe, i dugonogi šišmiš čija je kolonija od preko 4000 jedinki jedna od najvećih u Europi.

6 Brljan Dva kilometra nizvodno od Bilušića buka, na izlazu iz kanjona, Krka se proširuje u 400 m široko i 1300 m dugo Ćorića jezero. Jezero je nastalo manjim dijelom rastom sedrene barijere slapa Brljana, a većim dijelom radi gradnje betonske brane akumulacije Brljan za potrebe hidroelektrane “Miljacke”. Voda jezera prelijeva se preko slapa Brljana samo za visokih voda jer se voda prokopanim tunelom odvodi do hidroelektrane. Dužina sedrene barijere slapa Brljana je oko 300 m, širina oko 180 m, a ukupan pad 15,5 m. Uzvodno su manja jezerca, brzaci i pragovi. obiluje bujnom vegetacijom.Slap je okružen bujnim submediteranskim raslinjem, malim pašnajacima i kultiviranim poljima. Najljepši je u proljeće kada zazeleni, a bujna vegetacija još ne zakrili sedrene kaskade. Kroz kanjon a preko slapišta od davnina prelazi put o čemu svjedoče na bukovačkoj strani ostaci rimskog vojnog logora Burnuma. Preko sedrene barijere prolazi i današnji put iz Bukovice prema Promini. Na lijevoj strani rijeke vidljivi su brojni ostaci mlinova. U toplom dijelu godine slap je suh i beživotan, a presuši i gotovo pola kilometra dugo ujezereno korito rijeke Krke između Brljana i Manojlovačkih slapova.

7 Rošnjak Narod ga je zbog istodobne iskonske jednostavnosti i mistične nedodirljivosti nazvao Oltarom. Rošnjak je najniži Krkin slap. Kilometar nizvodno od Manojlovačkog slapa, gdje je kanjon sve dublji i uži, nalazi se, skriven u nedirnutoj prirodi, najniži slap rijeke Rošnjak ili Sondovjel (Šundovi). Sastoji se od jedne stepenice široke oko 40 m i visoke samo 8,4 m. Među sederenim oblicima prevladavaju brade, podbraci i polušpilje. Nalazi se u slikovitom kanjonu stisnut između gotovo 200 metara visokih litica. Jedini je slap na kojem, zbog nepristupačnosti, nikada nisu postojale mlinice. Iako ga ljudska ruka nije takla te je dostupan samo pogledu, Rošnjak u toplom dijelu godine nema vode koja se odvodi do hidroelektrane “Miljacke”.

8 Manojlovački slap Pola kilometara nizvodno od Brljana, gdje rijeka radi oštar zaokret, ruši se Manojlovački slap, najviši i, kako mnogi misle, najljepši slap rijeke Krke. Slap se sastoji od niza sedrenih barijera ukupne visine 59,6 m s najvećom barijerom visine 32,2 m. Dužina slapa je oko 500, a širina oko 80 metara. Od sedrenih tvorevina na slapu najviše su zastupljene brade, špilje i polušpilje. Kanjon oko slapa obrastao je bogatim submediteranskim raslinjem, a uz tok rijeke nalaze se mala polja i pašnjaci. U podnožju slapova vidljive su ruševine napuštenih mlinova. Slap je, kao i Brljan, u toplom dijelu godine suh jer mu vodu uzima akumulacija obližnje hidroelektrane “Miljacka”. Najljepši je pogled na slap s ruba kanjona na bukovičkoj strani, nekoliko stotina metara od arheološkog lokaliteta Burnuma Na slapu nema uređenih pješačkih staza zbog čega je njegova ljepota neoskvrnjena.

9 Roški slap Šesti i pretposljednji, Roški slap je izuzetno zanimljiv zbog kaskada u koje je narod nazvao Ogrlice, zbog osebujne i bogate vegetacije, mlinova i stupa od kojih su neki obnovljeni i mnogo čega drugoga. Oko 14 kilometara nizvodno od Miljacka slapa nalazi se Roški slap, šesti i pretposljednji slap na rijeci Krki. Ime je dobio po gradini Rog kojoj se danas jedva naziru tragovi. Kanjon se u ovom dijelu širi u obliku lijevka. Početak sedrene barijere čini niz malih kaskadica (u narodu zvane Ogrlice), dok je sredina sastavljena od brojnih rukavaca i otočića. Dužina barijere je oko 650 metara, najveća širina oko 450 metara, a ukupna visinska razlika je 22,5 m. Glavni slap se nalazi na kraju barijere gdje se Krka u širokoj lepezi 15 m duboko ruši u Visovačko jezero. Od sedrenih oblika na slapu nalazimo špilje, brade, pragove, barijerice i čunjeve. Čunjevi se javljaju u podnožju glavnog slapa i predstavljaju specifičnost Roškog slapa. Na desnoj obali godine izgrađena je protočna hidroelektrana “Roški slap”. Preko slapa prelazi cesta još od rimskih vremena. Na obje strane rijeke nalaze se brojni mlinovi, od kojih su neki obnovljeni i vraćeni u izvornu funkciju. Uz mlinove obnovljena je stupa za obradu vune i valjavica za pranje sukna, koje imaju izuzetno kulturno-povijesno značenje kao spomenici ruralnog graditeljstva i gospodarske prošlosti. S obzirom na primarnu djelatnost i pučki izraz smatraju se i etnološko-etnografskim spomenikom. Roški slap je izuzetno zanimljiv i zbog osebujne i bogate kanjonske vegetacije na kontaktu suhih, svijetlih i vlažnih, sjenovitih staništa.

10 Skradinski buk Skradinski buk je posljednja sedma, najduža sedrena barijera na rijeci Krki. Jedan je od najneobičnijih i najljepših krajobraza Nacionalnog parka Krka. Nalazi se oko 13 kilometara nizvodno od Roškog slapa, odnosno ukupno 49 km nizvodno od izvora. Rast sedrene barijere Skradinskog buka prouzročio je ujezerenje vode rijeke Krke do Roškog slapa i tri kilometra donjeg toka rijeke Čikole, tvoreći tako jedan od najneobičnijih i najljepših krajobraza Nacionalnog parka Krka. Preko 17 stepenica Skradinskog buka raspoređenih na 800 metara dužine prelijevaju se zajedničke vode rijeka Krke i Čikole. Širina slapa je od 200 do 400 metara s ukupnom visinskom razlikom 45,7 m. Od sedrenih oblika u gornjem dijelu slapa nalazimo pragove, sedrene otočiće, zastore i barijerice, a u donjem dijelu polušpilje, špilje i brade. Preko rijeke izgrađena je pješačka staza. Tijekom obilaska staze u svega 60 minuta laganog hoda, u dubokom hladu bujnog mediteranskog i submediteranskog raslinja Pažljivom posjetitelju neće promaći niti pjev slavuja, praćakanje liske, plivanje ilirskog klena, brze kretnje bjelouške ili zaron ribarice, glasanje zelene žabe, let jastreba i razigrani ples smaragdnih vretenaca i šarenih leptira. Kao i na Roškom slapu, ovdje se može vidjeti više obnovljenih mlinova, valjavica i stupa koje stoljećima koriste snagu vodenog toka. Poštujući tradicijske arhitektonske vrijednosti pojedini mlinovi uređeni su kao suvenirnice i konobe, dok su drugi pretvoreni u izložbene prostore za etnografsku zbirku. Na lijevoj strani rijeke nalaze se ruševine prve hrvatske hidroelektrane. Hidroelektrana “Krka” (kasnije nazvana “Jaruga I.”) izgrađena je i puštena u pogon 28. kolovoza godine, samo dva dana nakon puštanja u pogon prve hidroelektrane na rijeci Nijagari. Radila je do Prvog svjetskog rata kada je, zbog vojnih potreba, rashodovana. Današnja hidroelektrana “Jaruga II.” izgrađena je 1904.godine.

11 Biljni svijet U parku ima mnogo endema kao što su PIRAMIDALNI ZVONČIĆ, USKOLISNO ZVONCE, GRMOLIK GRAŠAR

12 PIRAMIDNI ZVONČIĆ

13 USKOLIKO ZVONCE

14 GRMOLIKI GRAŠAK

15 ŽIVOTINJSKI SVIJET Nacionalni park vrlo je bogat i raznolik s brojnim endemičnim, rijetkim i ugroženim vrstama. *Podzemna fauna

16 Kulturno-povijesna baština
Područje oko rijeke Krke obuhvaća čitav niz važnih arheoloških lokaliteta bez kojih je teško izućavati povijest ovoga kraja. Na prostoru ovoga parka nalozi se dvadesetak arheoloških lokaliteta iz svid perioda od pretpovijesti do srednjeg vijeka.

17 ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA

18 OZIĐANA PEČINA

19 OZIĐANA PEČINA Ovaj pretpovijesni lokalitet nalazi se pri samom vrhu kanjona, iznad Roškog slapa, a u njemu su pronađeni brojni tragovi čojvekovog boravka (ulomci keramičkih posuda, kameni artefakti, ljudski kosturi ...).

20 Rimski vojni logor Burnum

21 Rimski vojni logor Burnum
Smješten je na području današnjeg sela Ivoševaca. Sagrađen je u I.st. poslije Krista, a danas su vidljivi ostaci lukova koji su pripadali zgradi vojnog zapovjedništva te dobro sačuvan amfiteatar.

22 SREDNJEVJEKOVNE UTVRDE

23 Ključica

24 Bogočin(vilin grad)

25 Kamičak

26 Nečven

27 Trošenj(čučevo)

28 Vodenice Oko 30-ak Pripadaju industrijskoj proizvodnji

29 SAKRALNA BAŠTINA

30 Otočić Vis sa franjevačkim samostanom Majka od milosti i Crkva Gospe Visovačke

31 MANASTIR SV. ARHANĐELA Smješten je na pitomom proširenju rijeke Krke zvanom Carigradska draga. Podignut je na temeljima starijeg, eremitskog samostana, a u pisanim se dokumentima prvi put spominje godine kao zadužbina Jelene Šubić.

32 HIDROELEKTRANA KRKA Ostaci nekadašnje hidroelektrane “Krka” nalaze se na Skradinskom buku u samom središtu Nacionalnog parka Krka. Izgrađena je i započela s radom 1895.godine, samo dva dana poslije Tesline hidroelektrane na slapovima Nijagare. Usporedo s njom izgrađeni su dalekovod za prijenos električne energije dug 11 km i gradska mreža za rasvjetu – prvi cjelovit elektroprivredni sustav u Hrvatskoj. Tako je, zahvaljujući svojim graditeljima šibenskom gradonačelniku Anti Šupuku i inženjeru Vjekoslavu Meischneru, Šibenik dobio električnu rasvjetu prije brojnih europskih gradova: Beča, Budimpešte, Rima, Londona i dr. Deset godina kasnije Ante Šupuk je stotinjak metara nizvodno od prve, izgradio drugu hidroelektranu (HE “Jaruga”) koja, nakon ugradnje dodatnih turbina godine, radi i danas. Zbog povijesnog značaja hidroelektrana “Krka” je zaštićena kao spomenik industrijske arhitekture, a upravo su u tijeku konzervatorski radovi koji imaju za cilj njezino očuvanje i prezentaciju.

33 KRKA-KVIZ

34 KOLIKO JE DUGA KRKA?? 74 KM 72,5 KM 73,5 KM 72 KM

35 NETOČNO!! POKUŠAJ PONOVNO KOLIKO JE DUGA KRKA?? 74 KM 72,5 KM 73,5 KM

36 TOČNO!! NASTAVI DALJE KOLIKO JE DUGA KRKA?? 74 KM 72,5 KM 73,5 KM

37 Najveći slap je ???????????

38 Najveći slap je Manojlovački slap

39 Kolkiko slapova ima 3 6 7 9

40 Kolkiko slapova ima 3 6 NETOČNO!! POKUŠAJ PONOVNO! 7 9

41 Kolkiko slapova ima 3 6 TOČNO!! NASTAVI DALJE 7 9

42 KUKASTI OKRUGLI PIRAMIDNI TROKUTASTI
3 NAJPOZNATIJE ENDEMSKE VRSTE SU GRMOLIKI GRAŠAK, USKOLIKO ZVONCE I ________ ZVONČIĆ. OKRUGLI TROKUTASTI PIRAMIDNI KUKASTI

43 NETOČNO!! POKUŠAJ PONOVNO!! KUKASTI OKRUGLI PIRAMIDNI TROKUTASTI
3 NAJPOZNATIJE ENDEMSKE VRSTE SU GRMOLIKI GRAŠAK, USKOLIKO ZVONCE I ________ ZVONČIĆ. OKRUGLI TROKUTASTI NETOČNO!! POKUŠAJ PONOVNO!! PIRAMIDNI KUKASTI

44 TOČNO!! NASTAVI DALJE! KUKASTI OKRUGLI PIRAMIDNI TROKUTASTI
3 NAJPOZNATIJE ENDEMSKE VRSTE SU GRMOLIKI GRAŠAK, USKOLIKO ZVONCE I ________ ZVONČIĆ. OKRUGLI TROKUTASTI TOČNO!! NASTAVI DALJE! PIRAMIDNI KUKASTI

45 Posljednje pitanje: Najveća srednjevjekovna utvrda je
NEČVEN TROŠENJ KAMIČAK KLJUČICA

46 Posljednje pitanje: Najveća srednjevjekovna utvrda je
NEČVEN TROŠENJ NETOČNO!! POKUŠAJ PONOVNO! KAMIČAK KLJUČICA

47 Posljednje pitanje: Najveća srednjevjekovna utvrda je
NEČVEN TROŠENJ TOČNO!! NASTAVI NA ZAVRŠNI SLAJD KAMIČAK KLJUČICA

48 KRAJ IZVOR: http://www.npkrka.hr/ Uradili : Pavao Šogorić 8.b.
Ladislav Štefanić 8.b


Скинути ppt "Np Krka Što je nacionalni park."

Сличне презентације


Реклама од Google