Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Сличне презентације


Презентација на тему: "Завод за унапређивање образовања и васпитања"— Транскрипт презентације:

1 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Аутори: Наставни предмет: Тема: Узраст: Тања Игњатовић, Љиљана Жикић, Јован Милосављевић ТЕХНИЧКА ШКОЛА, Књажевац МАТЕМАТИКА Примена простог каматног рачуна – ПОТРОШАЧКИ КРЕДИТИ Трећи разред Кликните овде за унос приказа часа у Word документу!

2 РЕЗИМЕ Позната је чињеница да корелација између различитих наставних предмета има веома значајну улогу у прихватању различитих едукативних садржаја, али се она занемарује и веома ретко примењује у пракси. Тема “Примена простог каматног рачуна – ПОТРОШАЧКИ КРЕДИТИ” замишљена је као четворочасовни семинар за ученике трећег разреда економске струке, са изузетно високом корелацијом између предмета: математика, банкарско пословање, финансијско пословање, монетарна економија и банкарство...

3 РЕЗИМЕ Визуелизацијом наставе математике и њеним повезивањем са примерима из свакодневног живота, ученици се лакше укључују у увођење нових тема, стицање нових знања и, што је најважније, њихову примену. Примена различитих облика рада, као и више метода активне наставе на овим часовима, не дозвољава пасивност ученика, ученици се мотивишу на самосталан рад, али и одговорност према члановима групе. Имајући у виду да после овог часа следе и друге, са математичке тачке гледишта захтевније примене каматног рачуна (термински рачун, есконтовање меница и др.), наш циљ је да након реализације овако замишљених часова ученици покажу више интересовања и иницијативе за савладавање градива финансијске математике.


Скинути ppt "Завод за унапређивање образовања и васпитања"

Сличне презентације


Реклама од Google