Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ВТОРА СВЕТСКА ВОЈНА.

Сличне презентације


Презентација на тему: "ВТОРА СВЕТСКА ВОЈНА."— Транскрипт презентације:

1 ВТОРА СВЕТСКА ВОЈНА

2 Современата македонска држава е создадена во текот на четриригодишната
Современата македонска држава е создадена во текот на четриригодишната антифашистичка и националноослободителна војна( ) Македонија во II светска војна Втората светска војна за Македонија значела ново распарчување на националната територија, национална асимилација и економска експлоатација Македонија како и многу други земји се спротивставила на германската фашистичка окупација и застанала од страна на антифашистичката коалиција. Македонскиот народ тргнал во вооружана борба со цел да се ослободат од фашистичката окупација но и за борба за остварување на вековната желба -ослободување и создавање на своја национална држава Антифашистичкиот отпор бил организиран под водство на Комунистичка партија на Југославија(КПЈ) на чело со Јосип Броз Тито, или Комунистичка партија на Македонија

3 Борбата за слобода во Македонија започнала на 11 Октомври 1941 год-почетокот бил означен кога биле испукани првите пушки против непријателот во Прилеп и Куманово. Од овие градови борбата се пренела низ целата земја. Борците се нарекувале партизани. Во војната Македонија дала многу жртви. На 2 Август 1944 год во манастирот Прохор Пчински е одржано Првото заседание на АСНОМ (Антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија). На ова заседание биле донесени повеќе решенија со кои е прогласено создавањето на мак. држава и биле утврдени нејзините највисоки органи. Прв претседател е избран Методија Андонов -Ченто

4 Зошто за Македонија е важен АСНОМ?
-За првпат- Македонија е прогласена за држава -Македонскиот јазик е признат како службен јазик -Граѓаните кои живеат во Македонија без разлика на вера, пол и народност се рамноправни граѓани на РМ По Втрората светска војна Македонија е разурната , но со работните акции превземени од народот и расположливите природни богатсва земјата започнува брзо да се обновува , изградува и да зaбележува брз економски и стопански развој. На 8 септември 1991 год граѓаните на нашата држава на референдум се изјасниа за самостојна , суверена и независна Република Македонија . Овој ден е прогласен за државен празник на Република Македонија и секоја година се прославува свечено .

5 Сувереност – самостојно донесување на одлуки во внатрешните работи на земјата и односите со другите држави. Референдум – демократско изјаснување на граѓаните за одредно прашање значајно за државата . На собранието на Република Македонија го изглас првиот устав на независна и суверена Р Македонија. Уставот е највисок правен акт. На 8 април 1993 Македонија е примена како рамноправна членка на ООН. Значаен настан за Р.Македонија е и визната либерализација .


Скинути ppt "ВТОРА СВЕТСКА ВОЈНА."

Сличне презентације


Реклама од Google