Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

Сличне презентације


Презентација на тему: "ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EU"— Транскрипт презентације:

1 ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
Republika Hrvatska MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Radionica PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 27. ožujka 2015., Zagreb Ulaganje u budućnost! Sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

2 • biti usklađen s Operativnim programom iz kojeg se financira
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 1 Kako bi sufinanciranje provedbe iz fondova Europske unije uopće bilo moguće, projekt mora: • imati uporište u strateškim dokumentima iz sektora prometa na nacionalnoj razini - Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od do godine (Narodne novine, broj 131/14) • biti usklađen s Operativnim programom iz kojeg se financira • biti utemeljen u strateškom dokumentu niže razine

3 •ispunjavati i druge zahtjeve.
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 2 (ako je primjenjivo) • imati izrađenu odgovarajuću ekonomsko - tehničku dokumentaciju i tehničku dokumentaciju • imati zadovoljene sve zakonski određene procedure vezane za zaštitu okoliša i prirode • imati ishođene sve zakonom propisane akte kojima se odobrava provedba projekta •ispunjavati i druge zahtjeve.

4 Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 3 Kriterij 1. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od do godine prvi je puta uvedena gradska, prigradska i regionalna mobilnost kao zaseban sektor u kojem su identificirane 22 mjere (U.1 – U.22) vezane za infrastrukturu, operativnost i organizaciju. prioritetna sektorska mjera: Pregled/ažuriranje lokalnih / regionalnih Glavnih planova (Masterplan)

5 Kriterij 2. Operativni program
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 4 Kriterij 2. Operativni program temeljni dokument za korištenje sredstava iz fondova Europske unije - mogu se financirati samo projekti usklađeni s Operativnim programom Operativni program „Promet“ za razdoblje 2007. – 2013. Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (2014. – 2020.), Tematski cilj 07 - Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama, Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost.

6 Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 5 Operativni program „Promet“ (2007. – 2013.) uključuje četiri prioritetne osi - nijedna se direktno ne odnosi na urbanu i regionalnu mobilnost, ali je u prvoj osi omogućeno sufinanciranje pripreme projekata iz sektora prometa - uključujući urbanu i regionalnu mobilnost. Provedba projekata iz sektora urbane i regionalne mobilnosti ovim OP-om nije omogućena.

7 Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 6 Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (2014. – 2020.) prometni sektor pokriva unutar Tematskog cilja 07 - Promicanje održivog transporta i eliminacije uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama, Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost. Urbana i regionalna mobilnost dio je investicijskog prioriteta 7ii gdje se može financirati priprema strateških dokumenata i projektne dokumentacije, ali i sama provedba projekata.

8 Kriterij 3. Utemeljenost u strateškom dokumentu niže razine
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 7 Kriterij 3. Utemeljenost u strateškom dokumentu niže razine = Masterplanovi funkcionalnih regija, odnosno Planovi održive mobilnosti Trenutan je prioritet izrada Masterplanova za funkcionalne regije.

9 Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 8 Funkcionalne regije = regije s visokom razinom prometne interakcije -ne podudaraju se s administrativnim jedinicama ili granicama Republike Hrvatske. Inicijalno su određene na temelju ključnih karakteristika regija, utvrđujući zone koje se u nekim slučajevima preklapaju. Nakon provođenja daljnje analize i izrade Nacionalnog prometnog modela biti će moguće utvrditi precizniji obuhvat svake funkcionalne regije.

10 FUNKCIONALNE REGIJE RH 9
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 9 FUNKCIONALNE REGIJE RH

11 Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 10 Koja je veza funkcionalne regije i pripreme projekata regionalne i urbane mobilnosti? Sufinancira Europska unija Sufinancira Europska unija Sufinancira Europska unija Sufinancira Europska unija Masterplan-ovi FR Nacionalni prometni model 2015. / godina CILJEVI Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (žute i zelene mjere) REVIZIJA Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (potvrđivanje mjera) PODACI Početak provedbe projekata Priprema projekata MJERE PODACI 2014. godina 2016. godina 2017./2018. godina * grupiranje županija na funkcionalne regije ovdje je prikazano ISKLJUČIVO u ilustrativne svrhe i nije mjerodavno za ocjenu pripadnosti pojedinim regijama

12 Sufinancira Europska unija do 85%
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 11 IZRADA MASTERPLANA FUNKCIONALNE REGIJE / ŽUPANIJE ss uključenim PROMETNIM MODELOM STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ Mjesec a Mjesec x Mjesec z Sufinancira Europska unija do 85%

13 Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 12 Izrada Masterplana Transport Plan Assessment Round (Source: JASPERS)

14 Aktivnosti prihvatljive za sufinanciranje
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 13 Aktivnosti prihvatljive za sufinanciranje – određene Operativnim programom Prioritet je sufinanciranje pripreme projekata - izrada Masterplana prometnog razvoja / mobilnosti funkcionalne regije (više županija)- zadovoljenje Kriterija 3.

15 Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 14 Ukoliko je takav plan izrađen, moguće je financiranje izrade lokalnih planova održive urbane mobilnosti, a zatim i druge dokumentacije potrebne za provedbu projekata čije je financiranje omogućeno Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija“ .

16 Ti projekti moraju se odnositi na sljedeće:
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 15 Ti projekti moraju se odnositi na sljedeće: razvoj infrastrukture za tvrtke javnog prijevoza, usmjeren na provedbu energetski učinkovitih rješenja, razvoj infrastrukture i sustava parkiranja koje se nadovezuju na javni prijevoz, nabavu i osuvremenjivanje putničkog voznog parka s niskom emisijom CO2 za prijevoznike u javnom prijevozu,

17 Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 16 primjenu sustava nadzora i upravljanja prometnim sustavima (ITS) unutar gradskih područja, uvođenje sustava s jedinstvenom kartom i modernih sustava obavješćivanja putnika, izgradnju i poboljšanje biciklističkih putova i staza, probno uvođenje stanica za punjenje električnih automobila i ostale povezane male infrastrukture, uvođenje drugih rješenja čiste mobilnosti i inovativnih tehnologija ako se identificiraju prema planovima održive urbane mobilnosti.

18 Strategija prometnog razvoja RH
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 17 studije kojima se definiraju projekti Strategija prometnog razvoja RH Masterplanovi prometnog razvoja funkcionalnih regija CILJEVI I MJERE PROJEKTI

19 Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 18 Tko mogu biti korisnici i konačni primatelji sredstava iz fondova Europske unije namijenjenih razvoju održive regionalne i urbane mobilnosti u razdoblju 2014. – 2020.? - tijela lokalne ili regionalne samouprave, tvrtke koje su osnovale ta tijela, a koje kontroliraju i organiziraju usluge javnog prijevoza, te regionalne i lokalne razvojne agencije.

20 Objava poziva za dostavu projektnih prijedloga
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 19 Objava poziva za dostavu projektnih prijedloga - pozivi za dostavu projektnih prijedloga otvarat će se ograničeno, kao rezultat zajedničke pripreme i bliske suradnje lokalnih/regionalnih samouprava i Ministarstva. To se podjednako odnosi na sufinanciranje pripreme, kao i provedbe.

21 Aktivnosti Ministarstva:
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 20 Aktivnosti Ministarstva: 04/2014 – POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje pripreme projekata održive gradske i prigradske mobilnosti u OP Promet (2007. – 2013.) 07/2014 – RADIONICA za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga 09/2014 – POZIV TR „Priprema projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti”, zatvoren

22 Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 21 02 / 2015 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture postaje član CIVINET mreže Hrvatska – Slovenija

23 Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 22 03/2015 10 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na temelju Poziva TR u ukupnoj vrijednosti od oko 35 milijuna kuna

24 23 2 6 1 8 9 3 10 4 7 5 PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 23 Masterplan integriranog prijevoza putnika VŽŽ, KKŽ i MŽ 2 Masterplan modernizacije javnog gradskog prometa putnika na području Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije 6 Masterplan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije 1 Izrada Studije prometnog razvoja Karlovačke županije 8 9 Masterplan grada Vinkovaca 3 Masterplan riječkog prometnog pravca / riječke regije Master plan održivog razvoja prometnog sustava na području Brodsko-posavske županije 10 4 Masterplan održive mobilnosti zadarske regije Masterplan Grada Šibenika / regije Masterplan funkcionalne regije Južna Dalmacija 7 5

25 Što dalje!? 10 PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 10 Što dalje!?

26 Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 24 Ograničeni pozivi za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU biti će objavljeni iz sredstava programskog razdoblja – za županije koje do sada nisu pristupile izradi integriranog Masterplana prometnog razvoja!

27 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 25 Kome se i kada obratiti s projektnim prijedlogom za financiranje iz EU fondova? Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU Sektor za fondove EU Krležin Gvozd 1a, Zagreb Radno vrijeme: pon-pet sati

28 Hvala na pažnji! 26 PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 26 Hvala na pažnji!

29 POČETNE AKTIVNOSTI NAKON
Republika Hrvatska MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Radionica priprema projekata održive urbane i regionalne mobilnosti za financiranje iz fondova EU POČETNE AKTIVNOSTI NAKON POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 27. ožujka 2015., Zagreb Ulaganje u budućnost! Sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

30 OBVEZE PREGLEDA JAVNE NABAVE
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA POČETNE AKTIVNOSTI NAKON POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 1 OBVEZE PREGLEDA JAVNE NABAVE KORISNIK NARUČITELJ Provodi postupak javne nabave Odgovoran je za postupak javne nabave _____________________________________________ MPPI UPRAVLJAČKO TIJELO Kontrola javne nabave Daje Korisniku / Naručitelju preporuke Uloga promatrača (javno otvaranje ponuda, postupak pregleda i ocjene ponuda….)

31 PROJEKTNI PLAN NABAVE KORISNIK
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA POČETNE AKTIVNOSTI NAKON POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA POČETNE AKTIVNOSTI NAKON POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 2 PROJEKTNI PLAN NABAVE KORISNIK Nakon potpisanog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: izrađuje projektni plan nabave (izmjene i dopune projektnog plana nabave) dostavlja ga MPPI-u (pisanim putem) MPPI Provjerava projektni plan nabave u roku od 10 dana!

32 ANALIZA RIZIKA MPPI Aspekti
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA POČETNE AKTIVNOSTI NAKON POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA POČETNE AKTIVNOSTI NAKON POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 3 ANALIZA RIZIKA MPPI Aspekti *početak nabave prije ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava * vrijednost nabave (za sve međunarodne javne nabave) *složenost postupka *iskustvo Korisnika *nepravilnosti u prethodnim postupcima Nakon analize rizika iz projektnog plana nabave odabiru se projekti za ex-ante kontrolu javne nabave!

33 PRIJE POKRETANJA POSTUPKA JAVNE NABAVE
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA POČETNE AKTIVNOSTI NAKON POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA POČETNE AKTIVNOSTI NAKON POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 4 PRIJE POKRETANJA POSTUPKA JAVNE NABAVE MPPI KORISNIK Korisniku pisanim putem šalje obavijest o popisu nabava za ex-ante kontrolu i dokumentima koje treba dostaviti. Ocjenjivanje dokumentacije Pisane preporuke šalje u roku od 15 radnih dana Preporuke nisu obvezujuće za Korisnika! priprema dokumentaciju za javnu nabavu dokumentaciju dostavlja MPPI-u na pregled

34 EX – ANTE KONTROLA JAVNE NABAVE
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA POČETNE AKTIVNOSTI NAKON POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA POČETNE AKTIVNOSTI NAKON POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 5 EX – ANTE KONTROLA JAVNE NABAVE MPPI PROVJERAVA KORISNIK DOSTAVLJA dokumentaciju za nadmetanje odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika za provedbu postupka javne nabave nacrt ugovora izjavu o sukladnosti tehničke dokumentacije) pravilno odabran postupak javne nabave jasno naveden i specificiran predmet nabave (odgovara odredbama ugovora predmet nabave sukladan Zakonu o javnoj nabavi (ZJN) predviđeno trajanje ugovora sukladno s provedbom projekta prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava uvjeti u dokumentaciji za nadmetanje (DZN) za sudjelovanje sukladni načelima javne nabave jasni kriteriji za odabir ponuda/dodjelu ugovora uvjeti ugovaranja sukladni zahtjevima ZJN

35 EX – POST KONTROLA JAVNE NABAVE
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA POČETNE AKTIVNOSTI NAKON POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA POČETNE AKTIVNOSTI NAKON POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 6 EX – POST KONTROLA JAVNE NABAVE MPPI PROVJERAVA KORISNIK DOSTAVLJA prihvatljivost izdataka - prije plaćanja usklađenost s odredbama ugovora o JN vrsta postupka javne nabave-prikladnost vezano s vrijednosti nabave-pragovi objava poziva-zadovoljena informacije u objavi i DZN-usklađene predmet nabave u DZN (jasno specificiran, sukladan ugovoru i načelima JN) uvjeti sudjelovanja navedeni u DZN-sukladni načelima javne nabave jasni kriteriji dodjele ugovora rok – sukladan ZJN potpisani ugovor – sukladan DZN obavijest o nabavi DZN zapisnik o otvaranju ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda odluku o odabiru odabranu ponuda (i ostale ponude) potpisani ugovor izvješća, komunikaciju s ponuditeljima, pritužbe, žalbe ostalo

36 Hvala na pažnji! Republika Hrvatska MINISTARSTVO POMORSTVA,
Radionica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA POČETNE AKTIVNOSTI NAKON POTPISA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA Hvala na pažnji! Republika Hrvatska MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE


Скинути ppt "ODRŽIVE URBANE I REGIONALNE MOBILNOSTI ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EU"

Сличне презентације


Реклама од Google