Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Сличне презентације


Презентација на тему: "Завод за унапређивање образовања и васпитања"— Транскрипт презентације:

1 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Завод за унапређивање образовања и васпитања Аутори: Наставни предмети: Тема: Узраст: Жељка Лукић Радојичић, професор разредне наставе и грађанског васпитања Катарина Чарапић, наставник српског језика Оливера Петровић, дипломирани педагог Српски језик, Грађанско васпитање и Одељењска заједница “Како остварити жеље, снове кад родитељи кажу НЕ?” пети разред основне школе ПРИКАЗ ЧАСА излаз

2 Како остварити жеље, снове кад родитељи кажу “не”?
Бајка "Небеска река" Како остварити жеље, снове кад родитељи кажу “не”? Повратак почетну страну

3 САЖЕТАК РАДА ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА (један час): „Како остварити жеље, снове кад родитељи кажу „не“ анкета о професионалној оријентацији(једна од мотивација за рад); истраживачки задаци кроз оснивање групе на социјалној мрежи Facebook „Како остварити жеље, снове кад родитељи кажу „не“ (сврсисходно коришћење Интернета) СРПСКИ ЈЕЗИК (два часа): „Небеска река“, Гроздана Олујић – интерактивна настава истраживачки задаци кроз оснивање група на социјалној мрежи Facebook „Бајке“и „Гроздана Олујић“(сврсисходно коришћење Интернета)- мотивација и уводни део часа анализа бајке путем групног облика рада; провера усвојености књижевних садржаја путем наставних листића – главни део часа евалуација – завршни део часа ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (два часа): Учимо на примерима познатих – интегративна настава (израда пројекта) ближе упознавање четири славне личности наше историје: Милева Марић, Милена Павловић Барили, Никола Тесла, св. Сава; интеграција других наставних предмета (историја, веронаука, математика, ликовна култура) са српским језиком кроз бајку „Небеска река“; увод у нове наставне јединице предметних наставника. Повратак а почетну страну

4 ОПШТИ ЦИЉ: Циљ овог рада је да ученицима олакша сагледавање личних жеља и стремљења, затим препрека које стоје на путу њихових испуњења и коначно да на примерима књижевних ликова и славних личности дођу до сазнања да се жеље могу испунити на различите начине у зависности од окружења, породице, оправданости циља и спремности на одрицања саме личности. МОТИВАЦИЈА Мотивацију смо пронашли приликом реализације претходног часа Одељенске заједнице на тему „Колико ме одрасли подржавају“? На овом часу разредни старешина, који је истовремено предметни наставник српског језика и Грађанског васпитања, дошао је до закључка да већина ученика његовог одељења има негативна искуства када је реч о родитељској подршци на различитим животним пољима, а нарочито када је у питању избор њиховог будућег занимања. У циљу бољег увида у тачност ученичких тврдњи, одељењски старешина је уз помоћ педагога школе спровео анкетирање ученика и њихових родитеља. Резултати овог анкетирања су условили избор садржаја за часове Грађанског васпитања на тему „Израде пројекта“. Мотивација Повратак а почетну страну

5 КАКО ОСТВАРИТИ ЖЕЉЕ, СНОВЕ КАД РОДИТЕЉИ КАЖУ “НЕ”?
2. и 3. час: СРПСКИ ЈЕЗИК 1. час: ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА 4. и 5. час: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ


Скинути ppt "Завод за унапређивање образовања и васпитања"

Сличне презентације


Реклама од Google