Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Italijanski jezik 2 prof. Bojana Prodanović Đorđević 29.mart 2019

Сличне презентације


Презентација на тему: "Italijanski jezik 2 prof. Bojana Prodanović Đorđević 29.mart 2019"— Транскрипт презентације:

1 Italijanski jezik 2 prof. Bojana Prodanović Đorđević 29.mart 2019
Italijanski jezik 2 prof. Bojana Prodanović Đorđević 29.mart 2019 Priprema za III test 

2 Gradivo za test: Lekcija 9 Povratni glagoli Uzajamno povratni glagoli
Povratni glagoli u složenim vremenima Povratni glagoli sa modalnim glagolima; Bezlični oblici povratnih glagola;         -Bezlični izrazi. -Nove reči i izrazi

3 Povratni glagoli U italijanskom jeziku povratni glagoli imaju različiti povratnu zamenicu za svako lice, za razliku od našeg jezika, gde se koristi povratna zamencica “se” za sva lica. DIVERTIRSI= Zabavljati se 1. Io MI diverto Ja se zabavljam 1. Noi CI divertiamo Mi se zabavljamo 2. Tu TI diverti Ti se zabavljaš 2. Voi VI divertite Vi se zabavljate 3. Lui/Lei SI diverte On/ Ona se zabavlja 3. Loro SI divertono Oni se zabavljaju.

4 Primer zadatka: Odaberite odgovarajući oblik glagola:
I bambini ( SVEGLIARSI) presto per andare a scuola. ci svegliano b) si svegliano c) si sveglio Rešenje: b)

5 Uzajamno povratni glagoli
Uzajamno povratni glagoli označavaju radnju koju dva ili više subjekta obavljaju jedan na drugom. Io ti vedo+Tu mi vedi = Noi CI VEDIAMO Ja te vidim+Ti me vidiš= Mi SE VIDIMO. Tu la ami molto+Lei ti ama molto = Voi VI AMATE Ti je mnogo voliš+Ona te mnogo voli= Vi SE VOLITE. Piero guarda Lisa+Lisa guarda Piero= Piero e Lisa SI GUARDANO. Piero gleda Lisu+Lisa gleda Piera=Piero i Lisa SE GLEDAJU.

6 Primer zadatka Odaberite odgovarajući oblik glagola.
Anna saluta Marco. Marco saluta Anna. Anna e Marco ________________. Mi salutano b) si salutano c) ci salutano Rešenje: b)

7 Povratni glagoli u složenim vremenima:
Povratni glagoli se u složenim vremenima uvek menjaju sa glagoloim ESSERE 1. (Io) Mi sono lavato, -a. Oprao, -la sam se. 2.(Tu) Ti sei lavato, -a. Oprao, -la si se. 3.(Lui,Lei) Si è lavato, -a. Oprao, -la se. 1.(Noi) Ci siamo lavati, -e. Oprali, -le smo se. 2. (Voi) Vi siete lavati, -e. Oprali, -le ste se. 3. (Loro) Si sono lavati, -e. Oprali, -le su se. *obratite pažnjuna mesto povratne zamenice, ona uvek stoji ispred pomoćnog glagola!

8 Primer zadatka Odaberite odgovarajući oblik glagola:
Ieri, Maria ( SVEGLIARSI) tardi. a) è svegliata b) si è svegilata c) si ha svegliato Rešenje: b)

9 Povratni glagoli sa modalnim glagolima
Uz modalne glagole (potere, volere, dovere) povratni glagoli mogu da se koriste na dva načina: 1. Povratna zamenica se nadovezuje na infinitiv: Devo svegliarmi presto. ( Moram rano da se probudim) U tom slučaju u prošlom vremenu se upotrebljava glagol AVERE kao pomoćni glagol: Ho dovuto svegliarmi presto.( Morao/la sam rano da se probudim). 2. Povratna zamenica prethodi modalnom glagolu : Mi devo svegliare presto. ( Moram rano da se probudim). U tom slučaju u prošlom vremenu se upotrebljava glagol ESSERE kao pomoćni glagol: Mi sono dovuto/a svegliare presto.( Morao/la sam rano da se probudim).

10 Primeri zadataka Odaberite netačan odgovor :
1.Marco ( DOVERE VESTIRSI ) bene per l’appuntamento. Si deve vestire b) Deve vestirsi c) si deve vestirsi Rešenje: c) a) Ha dovuto vestirsi b) è dovuto vestirsi c) si è dovuto vestire Rešenje: b)

11 Bezlični oblici povratnih glagola
Bezlični oblici izražavaju neku radnju bez imenovanja subjakta. Dodavanjem povratne rečce SI( Si impersonale=bezlično si) glagolima koji inače nisu povratni dobijamo bezlično značenje: In italia si mangia bene - U italiji se dobro jede. Kod povratnih glagola u 3.licu ne dodajemo još jedno SI već CI za bezličnu upotrebu: Divertirsi: CI SI DIVERTE : Zabavlja se In discoteca ci si diverte tanto – U diskoteci se dobro zabavlja. Alzarsirsi: CI SI ALZA : Ustaje se In campagna ci si alza presto – Na selu se rano ustaje.

12 Primeri zadataka Odaberite pravilan bezlični oblik glagola:
1.Da mia nonna ( MANGIARE) bene. Ci si mangia b) si mangia c) ci mangia Rešenje: b) 2. In discoteca ( DIVERTIRSI) tanto. Si diverte b) si ci diverte c) ci si diverte Rešenje: c)

13 Bezlični izrazi Ѐ possibile = moguće je Bisogna = potrebno je / treba
Ѐ necessario = neophodno je (Ѐ) meglio = Bolje je Ѐ facile/ difficile = Teško je / lako je Ѐ giusto = ispravno je / U redu je Ѐ utile/inutile= Korisno je / beskorisno je Ѐ bello= lepo je Primer: Bisogna leggere le istruzioni = Potrebno je čitati uputstva. Bezlični izrazi se koriste sa glagolom u infinitivu.

14 Primer zadatka Odaberite pravilno napisanu bezličnu rečenicu:
1) Per superare l’esame è bisogna studiare di più. 2) Per superare l’esame bisogna studiare di più. 3) Per superare l’esame bisogna studio di più. Tačan odgovor:b

15 Nove reči i izrazi -Naučiti nove reči i izraze iz lekcije 9 koji se odnose na kupovinu odeće i obuće. Str. 138, 139 i sve Str. 145-aktivnost G1

16 Primeri zadataka Tačni odgovori: c,
Odaberite tačan i smislen odgovor na pitanja 1.Quanto viene questa camicia? A) taglia 42 B) un po’ stretta C) con lo sconto, 26 euro 2.Izbacite neodgovarajuću reč iz niza Gonna , pantaloni, giubbotto, scarpe / Tačan 3. Koji je sinonim za reč tessuto ? Maglietta b) stoffa c) raffinato /Tačan odgovor: Tačni odgovori: c,

17 Hvala na pažnji!


Скинути ppt "Italijanski jezik 2 prof. Bojana Prodanović Đorđević 29.mart 2019"

Сличне презентације


Реклама од Google