Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Microsoft Access uvod u baze podataka.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Microsoft Access uvod u baze podataka."— Транскрипт презентације:

1 Microsoft Access uvod u baze podataka

2 Osnovni pojmovi Podatak je zapis o nekom objektu posmatranja (događaju, pojavi, činjenici). Informacija - podaci postaju informacije kada spoznamo njihov smisao, kada nam povećaju znanje i kada počnemo da ih koristimo. Baza podataka - je kolekcija povezanih podataka sa višestrukom namjenom. To je skup podataka koji se odnose na jednu temu ili namjenu.

3 Entitet i Obilježje Osnovni elementi baze podataka su ENTITETI njihova svojstva opisuju se OBILJEŽJIMA. Entitet može biti: realni objekat (osoba, mašina..) apstraktni objekat (boja, mjera, radna mjesta...) događaj (rođenje, upis ...) odnos (predmet-nastavnik, učenik-nastavnik..)

4 Ključno svojstvo (KLJUČ) za neki entitet omogućava identifikaciju entiteta u skupu entiteta.
Ključevi mogu biti primarni i sekundarni. PRIMARNI KLJUČ omogućava jednoznačnu identifikaciju entiteta u skupu entiteta. SEKUNDARNI KLJUČ služi za identifikaciju grupe entiteta u skupu entiteta.

5 (IME, PREZIME, ADRESA, GOD_ROĐ,…)
Entitet - STANOVNIK STANOVNIK (IME, PREZIME, ADRESA, GOD_ROĐ,…)

6 Entitet - STANOVNIK OBILJEŽJE NAZIV OBILJEŽJA VRIJEDNOST OBILJEŽJA JED. MATIČNI BROJ JMB PREZIME PRZ PERIĆ IME PETAR DATUM ROĐENJA DATR MJESTO ROĐENJA MJR BRČKO GODINE GOD 18 POL M ADRESA ADR IVE ANDRIĆA 24

7 TIPOVI PODATAKA

8 Prilikom kreiranja tabela moraju se odrediti tipovi podataka koji će biti upisivani u tabele.
Tip podataka je najvažnije svojstvo obilježja.

9 Tipovi podataka:

10 TEXT - tekst (slova, brojevi i svi specijalni znakovi)
Ime, prezime, adresa … Kombinacija teksta, brojeva, znakova 1J3-369 Tekst sa kojim se ne vrše računske operacije, a dužine do 255 karaktera MEMO - memo podaci, Tekst dužine do karaktera. Koriste se prilikom memorisanja tekstualnih podataka sa više karaktera (napomene).

11 NUMBER - NUMERIČKI PODACI (BROJEVI),
Brojevi koji se upotrebljavaju u aritmetičkim izrazima Mogu se koristiti različiti prikazi brojeva Byte – pozitivni cijeli brojevi između 1 i 255 Integer – pozitivni i negativni brojevi između i Long Integer – pozitivni i negativni brojevi između -2 biliona i 2 biliona Decimal – Dozvoljava decimalne brojeve

12 Srednji zapis (Septembar 05, 2004)
DATE / TIME - DATUMSKI PODACI, Kratki zapis (05/09/04) Srednji zapis (Septembar 05, 2004) Dugi zapis (ponedeljak, 05-Septembar-04)

13 CURRENCY - NOVČANI PODACI
Euro € 3,456.79

14 AutoNumber - AUTOMATSKO NABRAJANJE,
Svako upisivanje novih podataka u tabelu dovodi do automatskog dodjeljivanja rednog broja.

15 Yes/No - LOGIČKI PODACI ,
T – tačno (TRUE, Yes, On) F – netačno (False, No, Off)

16 OLE Object Objekat kao zvuk, grafika, slika … povezan ili ugrađen u MS Access tabelu

17 Lookup Wizard – čarobnjak lista
Daje mogućnost kreiranja liste vrijednosti (nove ili već postojeće) Hyperlink Daje mogućnost kreiranja linka (veze) sa nekom adresom na Internetu ili unutar kompjutera.

18 OPERATORI (aritmetičke, relacioni i logički)
Operatori su simboli kojima se označavaju operacije nad podacima. Operacije se dijele na aritmetičke, logičke i relacione.

19 ARITMETIČKI OPERATORI
Aritmetički operatori izvršavaju osnovne matematičke operacije nad numeričkim i znakovnim podacima. (+, - , * , / )

20 (>, < , = , <> , >= , <= )
RELACIONI OPERATORI Relacioni operatori vrše poređenje argumenta u izrazu. Poređenje se može vršiti između numeričkih, znakovnih i datumskih tipova podataka. Rezultat poređenja je logički tip podataka (sa vrijednošću T ili F) (>, < , = , <> , >= , <= ) 3 > 4 T ili ┴

21 LOGIČKI OPERATORI Logički operatori služe za poređenje elemenata logičkog izraza. NOT AND - logički operator “i” Operator AND (i) predstavlja relaciju logičkog množenja. Vrijednost izraza je T ako i samo ako oba argumenta imaju vrijednost T OR- logički operator “ili” Operator OR(ili) predstavlja relaciju logičkog sabiranja. Vrijednost izraza je T ako bilo koji od argumenta ima vrijednost T

22 AND - logički operator “i”
AND - logički operator “i” Pr. (2+1=3)AND(5-2=3) = T AND T = T OR- logički operator “ili” Pr1. (4=5)OR(3<4) = ┴ OR T = T Pr2. (4=5)OR(3>4) = ┴ OR ┴ = ┴

23 ZADACI NOT [(3*3<>3+3) OR (2+3<5*3)] AND (8=5)=
[(8<>3) OR (5<3)] AND NOT (5+3>5*3) = NOT[ (3<>3*1) AND (5<3)] AND [NOT(5+3<5*3)] = NOT{ (3=8) OR [(3=3) AND(5<3)]} AND (5+3<5*3) = NOT [(3*3>8+3) OR (2+3<>5*3)] AND (8=5) =

24 ER dijagram

25 ER dijagram Model entiteta i veza nekog sistema, izražavamo preko entitete, atribute i veze pomoću dijagrama nazvanog ER dijagram (Entity Relationship)

26 PRIJEMNI ISPIT KANDIDAT(IDkandidata, imekan, przkan) PREDMET (IDpredmeta,nazpred) PRIJEMNI_ISPIT(IDkandidata, Idpredmeta, datpol,mjestopol, brbod) se polaže polaže PREDMET PRIJEMNI ISPIT KANDIDAT

27 PREVEDI ER MODEL KOMPONENTA (id_komponente, tip, naziv),
PROIZVODJAC (sifra_proizvodjaca, naziv), PROIZVODI (sifra_proizvodjaca, id_komponente, godina_proizvodnje)

28 BOLNICA KARTON PACIJENT DIJAGNOZA PREGLED TERAPIJA LJEKAR IMA UPISAN
ODABRAN DOŠAO PREGLEDAO KARTON IMA UPISAN DIJAGNOZA POSTALJA SE TERAPIJA PROPISUJE


Скинути ppt "Microsoft Access uvod u baze podataka."

Сличне презентације


Реклама од Google