Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Наставни час Према законским одредницама за V разред основне школе, Просветни гласник број 6, страна 4 од 25. 6. 2007. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: УПОЗНАВАЊ И УПОТРЕБА.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Наставни час Према законским одредницама за V разред основне школе, Просветни гласник број 6, страна 4 од 25. 6. 2007. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: УПОЗНАВАЊ И УПОТРЕБА."— Транскрипт презентације:

1 Наставни час Према законским одредницама за V разред основне школе, Просветни гласник број 6, страна 4 од НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: УПОЗНАВАЊ И УПОТРЕБА НЕУЧЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ И ИНТЕРНЕТА

2 Тип часа:утврђивање и систематизација
Циљ и задаци: а) образовни: осамостаљивање ученика у раду са примарним и секундарним изворима знања; развијање истраживачког духа; упућивање ученика у начин коришћења литературе. б) васпитни: неговање социално прихватљивог понашања в) функционални: развијање способности за примену и проналажење извора знања;

3 ОБЛИК РАДА Фронтални, групни, индивидуални

4 НАСТАВНА МЕТОДА излагање, упућивање, дискусија, закључивање

5 НАСТАВНА СРЕДСТВА КОРЕЛАЦИЈА
анкета, радни налози, видео-бим, речници, енциклопедије; сви предмети (области) КОРЕЛАЦИЈА

6 МЕСТО ОДРЖАВАЊА ЧАСА ИСХОДИ
библиотека самосталност у изради библиографске белешке, сналажење у азбучним и абецедним индексима појмова, селекција и уношење података, социјално прихватљиво понашање и хуман однос према околини ИСХОДИ

7 УВОДНИ ДЕО ЧАСА Шта помислимо кад кажемо библиотека?
Колико библиотека има у нашем непосредном окружењу?

8 ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА

9 О БИБЛИОТЕКАМА

10 ИМЕ БИБЛИОН – КЊИГА ТЕКЕ – САНДУК, СПРЕМИШТЕ, ПРОСТОРИЈА ЗА КЊИГЕ

11 БИБЛОС – ГРАД ИЗ КОЈЕГ СЕ ЕГИПАТСКИ ПАПИРУС ИЗВОЗИО У ЗЕМЉЕ СРЕДОЗЕМЉА
ПРЕМА БИБЛОСУ ЈЕ НАСТАЛА ГРЧКА РЕЧ ЗА КЊИГУ

12 ПРВЕ БИБЛИОТЕКЕ У Египту је настала најстарија библиотека и звала се “КУЋА КЊИГЕ” Најзначајнија библиотека старог века звала се “АЛЕКСАНДРИЈСКА БИБЛИОТЕКА” Најстарија библиотека средњег века је “ЦАРСКА БИБЛИОТЕКА” у Цариграду

13 Од XII до XIV века долази до економског и културног успона Европе
Од XIV до XV века књиге су постале скупоцене. Стваране су ПРИВАТНЕ БИБЛИОТЕКЕ Од XVI до XVII века стваране су прве ГРАДСКЕ И ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

14 XVIII век Наука књижевност и уметност видно напредују. Стварају се академије наука, а библиотеке оснивају владари. Позната је КРАЉЕВСКА БИБЛИОТЕКА Луја XVI

15 Нови век После библиотеке се оснивају у великом броју, приступачне су ширим слојевима друштва Ово је време када се оснивају прве НАЦИОНАЛНЕ (НАРОДНЕ) БИБЛИОТЕКЕ

16 АНКЕТА заокружите слово испред социјално прихватљивог понашња
довикујете се са друговима поздравите библиотекара кад уђете исцепате страницу која вам је потребна говорите тихо да не ометате рад других претурате по књигама једете бурек изнад књиге сами узимате књиге са полице и напуштате библиотеку чувате књиге од сваког оштећења упадате у библиотеку и вичете:”Дајте ми...!” корисници не смеју подвлачити делове текста у књизи књиге и осталу грађу издаје библиотекар библиотеку напуштамо у тишини уз поздрав библиотекара

17 ИЗДВАЈАЊЕ ПОДАТАКА

18 БИБЛИОГРАФСКА БЕЛЕШКА
подсетник на видео-биму име аутора наслов дела издавач место издања година издња На основу понуђене књиге самостална израда библиографске белешке

19 ПРЕГЛЕД УНУТРАШЊОСТИ КЊИГЕ
ПРЕГЛЕД УНУТРАШЊОСТИ КЊИГЕ подсетник на видео-биму наслов оригинала импресум предговор поговор о писцу разговор о делу илустрације речник непознатих речи методички инструментари садржај каталогизација

20 из понуђене књиге ученици бележе преглед унутрашњости и објављују резултате
задатак: Наведи најмање два разлога зашто је важно знати писање библиографске белешке:

21 Групни рад у библиотекама су на располагању различити извори знања
прва група: Пронађи у Речнику српског језика следеће речи: добротвор, јој, сам читао. Забележи нађено друга група: Пронађи и забележи из Енциклопедије науке појам Месец. трећа група: провери у Правописном речнику писање речи црн+пураст. четврта група: пронађи и забележи из мале енциклопедије Просвета појам Карнеги. пета група: на интернету издвој податке о појму Карнеги. ОБЈАВА РЕЗУЛТАТА:

22 ПОРЕЂЕЊЕ РЕЗУЛТАТА Појам Карнеги из енциклопедије штуро је обрађен у ондосу на интернет којем дајемо предност због брзине доступности, више различитих информација (Википедија, чланци...), више језика. Дискусија о појму добротвор (добротвор-Карнеги-библиотека) и лепоти даривања

23 Домаћи задатак Оцене Напиши библиографску белешку омиљене књиге.
За сваку извршену активност ученик добија плус, па током часа може добити за осам плусева оцену пет што веома мотивише ученике за рад. Оцене

24 Завршни део часа уместо закључка – загонетка:
Како се зове зграда у коју улазиш као слеп, а излазиш с добрим видом? (Сумерска загонетка забележена око године п.н.е.) *Прочитати пажљиво последње правило и напустити библиотеку.

25 Задаци по нивоима знања
основни ниво, ученицима слабијих компетенција дати речи у номинативу и инфинитиву средњи ниво, дати речи у контексту напредни ниво, речи без контекста литература: Речник српског језика


Скинути ppt "Наставни час Према законским одредницама за V разред основне школе, Просветни гласник број 6, страна 4 од 25. 6. 2007. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: УПОЗНАВАЊ И УПОТРЕБА."

Сличне презентације


Реклама од Google