Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

UPOREDNA ANALIZA NAUČNE PRODUKCIJE

Сличне презентације


Презентација на тему: "UPOREDNA ANALIZA NAUČNE PRODUKCIJE"— Транскрипт презентације:

1 UPOREDNA ANALIZA NAUČNE PRODUKCIJE
IZ OBLASTI RAČUNARSTVA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU Đorđe Živanović Marko Mišić Dragana Milovančević Jelica Protić XXIV Skup TRENDOVI RAZVOJA – Kopaonik, februar 2019.

2 Sadržaj Uvod Prikupljanje i modelovanje podataka
Analiza i modelovanje podataka Naučna produkcija Analiza časopisa Diskusija Zaključak

3 Uvod Ekspanzija u sektoru IT-a Značajna uloga univerziteta i fakulteta
Velika potreba za obučenim kadrom Značajna uloga univerziteta i fakulteta Centri izvrsnosti Bitan kvalitetan nastavni kadar Kvalitet nastavnog kadra se često meri kroz naučnu produkciju i reference Bitno za napredovanje, projekte, akreditaciju Predmet rada uporedna kvantitativna i kvalitativna analiza naučne produkcije iz oblasti računarstva na Univerzitetu u Beogradu

4 Uvod Samo zaposleni na katedrama fakulteta UBG kojima je računarstvo primarna oblast (matičnost) Matematički fakultet (MATF) Katedra za računarstvo i informatiku (MATF_RTI) Fakultet organizacionih nauka (FON) Katedra za softversko inženjerstvo (FON_SI) Katedra za informacione tehnologije (FON_IT) Katedra za informacione sisteme (FON_IS) Elektrotehnički fakultet (ETF) Katedra za računarsku tehniku i informatiku (ETF_RTI) Bibliometrijske i naukometrijske analize, kao i analiza kolaboracionih (socijalnih) mreža

5 Prikupljanje podataka
Podaci prikupljani iz baza WoS (KOBSON) i Scopus zaključno sa avgustom godine WoS skup podataka 824 rada Scopus skup podataka 1273 rada Korišćeni su dostupni autorski profili Uz mašinsko i ručno prečišćavanje tamo gde je bilo neophodno

6 Analiza i modelovanje podataka
Bibliometrijske i naukometrijske analize Produktivnost u pogledu radova (celovita i frakciona) po autorima, godinama, katedrama i fakultetima Prosečan broj koautora Analiza citiranosti i h-indeksa Analiza časopisa u kojima se radovi objavljuju po impact faktoru i učestalosti objavljivanja Kolaboraciona (socijalna mreža) – neusmereni graf Čvorovi grafa - autori Grane grafa – koautorstva Težina grane = broj zajedničkih radova Neusmeren graf Alati – Python, Excel, Gephi

7 Naučna produkcija Naučna produkcija na osnovu WoS baze: (a) po godinama, (b) po katedrama

8 Naučna produkcija Naučna produkcija top-10 autora na osnovu WoS baze: (a) po broju radova, (b) po broju citata

9 Analiza časopisa Časopis IF IF5 Broj radova Computer Science and Information Systems 0.61 0.68 31 International Journal of Engineering Education 0.58 0.66 30 Advances in Computers 1.51 0.89 28 Expert Systems with Applications 3.77 3.71 17 International Journal of Computers Communications & Control 1.29 1.18 16 Prvih pet časopisa po broju objavljenih radova na osnovu WoS skupa podataka

10 Diskusija rezultata Rezultati slični za oba skupa podataka
Naučna produktivnost Raste tokom godina Ukupno prednjače autori sa FON-a Manje vidljivo kod frakcione analize Rade generalno u većim grupama Na MATF se generalno radi u manjim grupama Citiranost i h-indeks Ponovo prednjače autori sa FON-a, ali samo dva autora nose značajan broj citata Ističe se i nekoliko autora sa MATF Analiza časopisa Autori sa ETF objavljuju u najkvalitetnijim časopisima po impact faktoru

11 Koautorske mreže: (a) WoS skup podataka, (b) Scopus skup podataka
Vizuelizacija kolaboracione mreže Koautorske mreže: (a) WoS skup podataka, (b) Scopus skup podataka

12 Zaključak Kvantitativno najuspešniji zaposleni na FON-u
Veoma slaba međukatedarska i međufakultetska saradnja Uslovljena uglavnom istorijskim saradnjama Najveća saradnja na ETF ETF spaja autore sa raličitih fakulteta

13 Pitanja? UPOREDNA ANALIZA NAUČNE PRODUKCIJE
IZ OBLASTI RAČUNARSTVA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU Đorđe Živanović Marko Mišić Dragana Milovančević Jelica Protić


Скинути ppt "UPOREDNA ANALIZA NAUČNE PRODUKCIJE"

Сличне презентације


Реклама од Google