Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

АНАЛИЗА УСПЕХА У I ПОЛУГОДИШТУ 2018/19. шк. год.

Сличне презентације


Презентација на тему: "АНАЛИЗА УСПЕХА У I ПОЛУГОДИШТУ 2018/19. шк. год."— Транскрипт презентације:

1 АНАЛИЗА УСПЕХА У I ПОЛУГОДИШТУ 2018/19. шк. год.

2 УСПЕХ УЧЕНИКА

3 одељење број ученика позитивно оцењени недовoљни број одељењски старешина % неоцењених I - 1 30 27 90.00 3 М. Даниловић I - 2 31 26 83.78 5 С. Штакић I - 3 12 40.00 17 1 С. Галац I - 4 29 8 27.59 21 Н. Крижак I - 5 22 81.48 Г. Лазичић I - 6 25 15 60.00 7 З. Ивковић Σ 172 110 63.95 58 4

4

5

6 II - 1 29 19 65.52 10 С. Пешић II – 2 27 16 59.26 9 2 Ј. Дражић II – 3
одељење број ученика позитивно оцењени недовoљни број одељењски старешина % неоцењених II - 1 29 19 65.52 10 С. Пешић II – 2 27 16 59.26 9 2 Ј. Дражић II – 3 24 11 45.83 13 Ј. Чубриловић II – 4 22 75.86 4 3 И. Ковачевић II – 5 26 61.54 8 М. Ћурић II – 6 18 16.67 14 1 И. Кнежевић II – 7 100.00 В. Форгић Σ 161 95 59.01 58

7

8

9 одељење број ученика позитивно оцењени недовoљни број одељењски старешина % неоцењених III – 1 30 17 56.67 11 2 Ј. Мандић III – 2 27 13 48.15 12 Т. Чонић III – 3 28 60.71 С. Вукобратовић III – 4 26 65.38 9 С. Марковић III – 5 24 16 66.67 8 Г. Горјанац III – 6 14 6 42.86 М. Митровић III – 7 5 4 80.00 1 Е. Есаповић Σ 154 90 58.44 60

10

11

12 одељење број ученика позитивно оцењени недовoљни број одељењски старешина % неоцењених IV – 1 32 19 59.38 9 4 М. Бањеглав IV – 2 26 20 76.92 6 М. Недељков IV – 3 29 18 62.07 11 Б. Станић IV – 4 22 10 45.45 12 М. Лукић Σ 109 67 61.47 38

13

14

15 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УКУПНОГ БРОЈA НЕГАТИВНИХ ОЦЕНА ПО ГОДИНАМА
година укупно ученика негативне оцене број по ученику проценат прва 172 91 0,53 21,93% друга 161 95 0,59 24,46% трећа 154 113 0,73 30,41% четврта 109 61 0,56 23,20% УКУПНО: 596 360 0,60 100,00%

16 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НЕГАТИВНИХ ОЦЕНА ПО ПРЕДМЕТИМА (предмети са више од 5 негативно оцењених)
I II III IV УКУПНО: Математика 37 32 38 35 142 Статистика 15 10 25 Географија* 5 Рачуноводство 6 4 3 18 Српски језик и књижевност 16 Социологија са правима грађана 8 14 Туристичка географија 11 I страни језик 2 Комерцијално познавање робе Право 1 7 Техника продаје

17 ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПРОЦЕНТУАЛНОГ УЧЕШЋА НЕГАТИВНИХ ОЦЕНА ПО ГОДИНАМА

18 ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА

19

20

21

22

23

24 Одељења у којима је просечан број неоправданих већи од 5 по ученику

25

26


Скинути ppt "АНАЛИЗА УСПЕХА У I ПОЛУГОДИШТУ 2018/19. шк. год."

Сличне презентације


Реклама од Google