Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ГЕОГРАФСКА КАРТА.

Сличне презентације


Презентација на тему: "ГЕОГРАФСКА КАРТА."— Транскрипт презентације:

1 ГЕОГРАФСКА КАРТА

2 Да се подсетимо... Шта је глобус? Када се користи глобус?
Који су недостаци глобуса? Када се све користи појам ‘’карта’’? Када се користи географска карта? Шта се све представља на географским картама?

3 Географска карта је умањен, нацртан приказ Земљине површине на равној површини.
Уочити сличности и разлике између глобуса и географске карте.

4 ЕЛЕМЕНТИ КАРТЕ математички елементи: рам или оквир карте, картографска мрежа и размер географски елементи: географски објекти приказани на карти допунски елементи: назив карте, легенда карте и подаци о изради Шта чини географску мрежу? Где се на карти налазе степени географске ширине и дужине?

5 РАЗМЕР Размер је однос стварних растојања у природи и растојања на карти или глобусу. Бројчани размер је однос два броја. 1: први број је дужина на карти, а други дужина у природи Графички размер се зове размерник.

6 ПОДЕЛА КАРАТА ПРЕМА РАЗМЕРУ
ситноразмерне > 1: (државе, континенти, карта света) крупноразмерне < 1: (топографске карте за планинаре и војску и планови насеља)

7 ГЕОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ КАРТЕ
то су географски објекти приказани на карти (рељеф, реке, језера, насеља, саобраћајнице, границе, културни објекти...)

8 КАРТОГРАФСКИ ЗНАЦИ контурни, линијски и ванразмерни
знаци употребљени на карти објашњени су у легенди карте

9 ГЕОГРАФСКИ НАЗИВИ исписују се словима различите величине, облика и боје

10 ПОДЕЛА КАРАТА ПРЕМА САДРЖИНИ
општегеографске – садрже већи број географских елемената (карте у школским атласима, зидне карте...) тематске (посебне) – садрже један или два географска елемента (климатске, туристичке, политичке...)

11 Да поновимо... Шта је географска карта? Наброј елементе карте.
Шта је размер? Шта је размерник? Како се деле карте према размеру? Шта се приказује картографским знацима? Чему служи легенда карте? Како се деле карте према садржини?

12 ДОМАЋИ ЗАДАТАК Нацртати картографске знаке (уџбеник стр. 44).


Скинути ppt "ГЕОГРАФСКА КАРТА."

Сличне презентације


Реклама од Google