Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању

Сличне презентације


Презентација на тему: "Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању"— Транскрипт презентације:

1 Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању
Методика наставе српског језика и књижевности 1 Три пута воде до мудрости: размишљање–оно је најплеменитије; образовање–оно је најлакше; искуство-оно је најнеугодније Конфучије

2 ПОЈАМ И ПРЕДМЕТ МЕТОДИКЕ наставе српског језика и књижевности
ПОЈАМ И ПРЕДМЕТ МЕТОДИКЕ наставе српског језика и књижевности МЕтодика је теоријска и примењена наставна дисциплина, КОМПЛЕМЕНТАРНА СА ДРУГИМ НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА. Као наука пружа наставницима неопходна знања и умења и оспособљава их за успешно тумачење наставних садржаја из области књижевне уметности, књижевне теорије и историје, стила, језика и језичког изражавања. Њена предметност рефлектује се, имплицитно, на понашање ученика и његово интересовање према наставним садржајима и укупну емотивну и мисаону ангажованост која је од пресудног утицаја на интензитет његових наставних и ваннаставних активности.

3 СРЕДИШЊЕ ПИТАЊЕ МЕТОДИКЕ
СПЕЦИФИЧНОСТИ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ К А К О ? КАДА? КОЛИКО? ГДЕ? ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА? СРЕДИШЊЕ ПИТАЊЕ МЕТОДИКЕ УВЕК АКТУАЛИЗУЈЕ ЊЕНУ ПРАКТИЧНУ И ДЕЛАТНУ УСМЕРЕНОСТ

4 Методика наставе српског језика и књижевности
Шта? Наставни садржај Ко? Коме? (наставници) Како? (ученици) (начини рада, наставни приступ) Зашто? Чиме? (циљеви) (средства и извори знања) К А К О ?

5 Циљеви и задаци методике наставе матерњег језика и књижевности
Циљ: Богаћење и унапређивање наставне праксе, постизање бољих васпитних и образовних резултата, комплетнији развој личности ученика. Образовни (стицање знања посредством различитих облика наставе). Васпитни (хуманизација и социјализација личности ученика, развијање љубави према завичају, домовини, развијање позитивних особина личности...). Естетски критеријум треба да буде примарни у тумачењу књижевног дела. Функционални (стечена знања и умења треба успешно применити у свакодневном животу).

6 Циљеви и задаци методике наставе матерњег језика и књижевности
Задаци: Проучава и истражује разне видове поступања у настави, проверава их, процењује и усавршава. Прибавља, образлаже и сугерише наставној пракси функционалне поступке и ваљане начине рада. Усавршава учитеље, наставнике, професоре и оспособљава наставнички подмладак за успешно извођење наставе. Доприноси усавршавању наставних програма, уџбеника, стручне литературе и наставних средстава.

7 Стваралачки приступи у настави матерњег језика и књижевности
Ако учитељ само воли свој посао, он је добар учитељ. Ако учитељ воли ученика као отац или мајка, он је бољи од оног учитеља који је прочитао све књиге али не воли ни свој посао, ни ђаке. Кад учитељ сједини љубав према послу и према ученицима - то је савршен учитељ. Лав Толстој

8 Појам стваралаштва Откривање новог и необичног.
Стварање претпоставља проналазачки дар. Стваралаштво подразумева ново, другачије и оригинално. То је откривање непознатог у познатом. Креативност у настави је борба противу рутинског начина рада, противу уобичајених и устаљених поступака и облика рада. Да ли се стварлаштво може научити?

9 Нивои стваралаштва 1. Препознавање 2. Репродукција 3. Примена
Постоје четири нивоа стваралаштва: 1. Препознавање 2. Репродукција 3. Примена 4. Стваралаштво Књижевно стваралаштво је посебна уметност комбиновања речи, која се може подстицати, неговати и развијати. Књига је вреднија од свих споменика украшених осликаним стубовима, јер она сама гради споменике у срцу онога који је чита. египатски запис из времена Новог царства

10 Стваралачке особине личности
У деци је света клица, нова моћ се у њих крије, бољи свет би мого нићи кад би знали развити је. Јован Јовановић Змај Маштовитост и потрага за трагањем. Потреба за преобликовањем постојећег. Способност асоцирања и флексибилност. Потреба за ослобађањем од устаљених навика. Противник рутинског обављања активности. Проналажење нових решења и нових идеја. Духовито и несвакидашње решавање проблема.

11 Стваралачке особине личности
Људска природа израста или у биљку или у коров, зато ваља на време заливати једно, а чупати друго. Франсис Бекон Оригиналност, способност комбиновања. Активан однос према раду, индивидуалност. Стваралачка имагинација и надахнуће. Усавршавање идеја и инвенција. Самоувереност (самопоуздање). Критичност и самосталност. Потреба за успехом и развијен истраживачки дух, радозналост . Појачано интересовање за неку област.

12 Стваралачка вежбања I Састављање реченице од задатих речи,
Састављање речи од задатих слова, Преметаљке, Прича која је доживела земљотрес, Допуњавање реченице, Проширивање реченице,

13 Стваралачка вежбања II
Вежбе преобличавања реченице (споро и брзо преобличавање), Сажимање текста, Састављање реченице на основу дате речи, Рад на деформисаним реченицама, Лов на грешке, Римовање речи и реченица,

14 Стваралачка вежбања III
Прављење речника, Класификација речи и појмова, Варијанте реченица, Грађење речи: суфиксација и префиксација, Тематски речник: именички, глаголски и придевски, Одељењска антологија песама, Час подстицања и неговања креативности.

15 Модели стваралачког рада у настави књижевности
Морали бисмо свакога дана да прочитамо неколико добрих стихова, да видимо једну лепу слику, да чујемо једну љупку песму или да са пријатељем изменимо коју срдачну реч, како бисмо образовали лепши део нашег бића. Јохан Волфганг Гете Обрада текста помоћу логичких целина. Обрада текста помоћу истраживачких задатака. Обрада текста помоћу доминантних ликова. Проблемско-истраживачки поступак. Обрада текста поступком расправљања. Тематско-мотивски поступак.

16 Модели стваралачког рада у настави књижевности
Настава различитих нивоа сложености - индивидуализована настава. Настава путем откривања (Џ. Брунер, Ж. Пијаже, Л. Виготски) Настава путем рецепције (Д. Оусбел) Проблемски поступак у обради садржаја језика и књижевности Интерактивна настава у малој групи Појачана међупредметна повезаност- интегративна настава језика и књижевности ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


Скинути ppt "Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању"

Сличне презентације


Реклама од Google