Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Prezentacija business plana

Сличне презентације


Презентација на тему: "Prezentacija business plana"— Транскрипт презентације:

1 Prezentacija business plana
Mostar X Adventures

2 Uvod : MostarXadventures je obrt osnovan 2016.godine u Mostaru. Inicijativa za pokretanje ovakvog projekta je nastala iz čiste želje da turizam u našem gradu dodatno unaprijedimo, odnosno da posjetiocima iz cijelog svijeta omogućimo jedinstven doživljaj tokom njihovog boravka u gradu Mostaru.

3 Vizija, misija, cilj : -Vizija projekta MostarXadventures je bogaćenje aktuelne turističke ponude grada Mostara na način da svim posjetiocima/turistima pružimo jedinstven spoj ekstremnog, avanturističkog, lokalnog i tradicionalnog sadržaja ; -Misija ovog projekta je jednostavna, a to je pružiti nešto novo na turističkoj ponudi našeg grada, te istu na taj način obogatiti sa namjerom da boravak mladih ljudi željnih provoda, avanture i istraživanja produžimo za dodatna 2 dana koja bi popunili našom ali i drugim turističkim ponudama ; -Obzirom da naš grad geografski leži na jako interesantnom i uzbudljivom teritoriju, smatramo da taj potencijal možemo i moramo iskoristiti u svrhu promocije aktivnog turizma koji danas uzima sve više maha u cijelom svijetu. Također, kroz naše servise u mnogome bi pomogli oživljavanju tradicionalnih zanata koje planiramo popularizovati te ih ponovo učiniti isplativijim i privlačnim mladim ljudima. Na taj način bismo spasili naše stare zanate od izumiranja

4 Plan razvoja : Ono sa čime planiramo raditi su doslovno upoznavanja grada sa vode, iz zraka, sa okolnih uzvišenja kao i jedna vrsta inside sightseeinga sa ciljem pružanja osjećaja svakodnevnog života iz perspektive građana Mostara. Na taj način želimo oživjeti zaboravljeni duh Mostara koji je bio prepoznatljiv širom svijeta, a koji smo nažalost izgubili. Tako MostarXadventures planira da se bavi uslugama raftinga, mountain bike-inga, paraglidinga, hikinga, kao i pješačkim razgledavanjima našeg grada, te upoznavanjem svih ljepota koje naš grad Mostar ima za ponuditi. Tako planiramo objediniti sport, tradiciju, istraživanje, avanturu, nauku, zanate, gastronomsku ponudu i pružiti turistima priliku za upoznavanje istih. Također ono što smatramo najbitniji je činjenica da ćemo uvijek nastojati involviranih mlade ljude te im pružiti mogućnost da nauče i prenesu svoje znanje o bogatom ali neiskorištenim potencijalu grada Mostara, a koji se pokazao kao jako interesantan ljudima iz svih krajeva svijeta.

5 Plan razvoja :

6 Analiza tržišta : Tržište aktivnog turizma praktično i ne postoji u gradu Mostaru. Na ostalim poljima kojima se planiramo baviti tržište je jako malo razvijeno. Pod ovom konstatacijom podrazumijevamo da na tržištu postoje određeni subjekti koji se bave posredništvom za stvari slične našem predmetu zanimanja, ali uz napomenu da su bazirane van Mostara, tj da nude usluge rafting-a u Konjicu, privatnih transfera van granica BiH, određenih reklamiranja smještajnih kapaciteta i funkcionišu i ostvaruju dobit na bazi dogovorenog procenta. Slučaj sa našim obrtom i planom je prilično drugačiji obzirom da smo spremni ponuditi naš sopstveni smještajni kapacitet za cca 30 osoba, te usluge transporta unutar granica BiH, kao i van granica putem licenciranje agencije za transport.

7 SWOT analiza : -Analiza unutrašnjeg okruženja:
Prednosti naše ideje leži u prostoru za djelovanje koji se omogućuje mladim ljudima sa teritorija grada Mostara. Također leži u tome što je ovo prvi projekat ovakve vrste koji nudi potpunu afirmaciju aktivnog turizma kao jako popularne grane turizma uopće. Nudimo mogućnost rada i razvoja vještina djelovanja u timu, mogućnost obrazovanja na pojedinim poljima i sl. Također ono sto želimo naglasiti jeste činjenica da svi uposleni u našem obrtu imaju položen ispit prve pomoći te licence na određenim poljima kao sto su npr. Skiper, Vodič, MTB vodič, licencirani paragliding letači itd. - Slabosti projekta Mostar X Adventures: leže u nepristupačnosti adekvatne opreme odnosno njenoj previsokoj cijeni, te u relativno malom broju turista koji posjećuju nas grad, uz napomenu da je taj broj iz godine u godinu sve veći. Svjedoci smo da se profil posjetioca drastično mijenja obzirom na veliki marketinški doprinos kompanije Red Bull, turističke zajednice HNK i grada Mostara, kao i mogućnosti bavljenja aktivnim turizmom. Rijeka, planine i okolna uzvišenja su nedovoljno iskorišten potencijal koji stoji netaknut već duži niz godina. -Analiza vanjskog okruženja: Mogućnosti koje djelovanje našeg obrta nude su očuvanje tradicije, izgradnja saradnje i međuljudskih odnosa, upoznavanje sa bogatom historijom našeg podneblja, zapošljavanje mladih kadrova, te naposljetku razvoj turizma kao glavne grane privrede u našem gradu. Ovo opravdava činjenicu da je veliki broj posjetioca zainteresovan za gore navedena saznanja ali da jednostavno nemamo nista slično u turističkoj ponudi našeg grada. -Prijetnje : u djelovanju našeg obrta nisu realna opcija te smatramo da ukoliko krenemo u realizaciju projekta na transparentna, legalan i prirodan način,iz godine u godinu poslovanje se može samo širiti te smo spremni garantovati da ce tendencija razvoja biti zadržana u smjeru ka gore.

8 SWOT analiza : SWOT Analiza Slabosti Preskupa oprema
Prednost: Timski rad Turizam Unikatna ponuda Posao za mlade ljude Slabosti Preskupa oprema Nepristupačnost opreme SWOT Analiza Mogućnosti Čuvanje tradicije Posao za mlade ljude Spoj tradicije i modernog Prijetnje Nemogućnost kupnje preskupe opreme

9 Održivost : Broj turista i zainteresovanih posjetioca za istraživanjem netaknute prirode i svih bogatstava kojima raspolaže naša regija je sve veći( činjenice donesene na bazi statističkih podataka preuzetih od turističke zajednice HNK koji govore o konstantnim porastu broja turista kojima naš grad izuzev fakultativnih izleta ne nudi ništa). Obzirom da kroz MostarX Adventures planiramo na svojevrstan način objediniti turističku ponudu uključujući mnoge segmente koji su zastupljeni u našem gradu, smatramo da dugoročno naš plan može doprinijeti održanju tradicionalnih zanata, pružiti ljudima iz cijelog svijeta jedinstveno iskustvo i mogućnost emotivnog povezivanja sa svime što naš grad nudi. Dugoročno, smatramo da sve ovo može doprinijeti boljoj zaradi, atraktivnosti, pozitivnom glasu o našem gradu i ostalim pozitivnim stvarima vezanim za naš grad kako bi smo se konačno odmakli od tamnog dijela historije i dokazali svijetu da možemo, znamo i želimo.

10 Plan aktivnosti : Aktivnosti koje planiramo kako bi što prije doveli u funkciju našu agenciju su sljedeće: registrovanje obrta u ministarstvu privrede ; nabavka čamaca za rafting ; nabavka sigurnosne opreme(kacige, prsluci) ; nabavka bicikala ; nabavka sigurnosne opreme(kacige, rukavice, naočale) ; markiranje staza koje nemaju urednu markaciju ; adaptiranje kancelarije i izložbenog prostora ; nabavka računara i fiskalnog uređaja(kase)

11 Raspored zaduženja : Obzirom da za početak planiramo uposliti 5 osoba, shodno tome smo planirali i raspodjelu zaduženja koja su određena licencama za pojedine segmente poslovanja. S tim u skladu planiramo 5 pozicija i to: poslovođa i voditelj poslovnice; licencirani Rafting skiper i vodič; licencirani MTB vodič; licencirani Hiking vodič; licencirani Paragliding skakač.

12 Marketing plan : Naše ciljano tržište ne limitira se samo na prostor Bosne i Hercegovine, odnosno na turiste koji posjećuju Bosnu i Hercegovinu i Mostar, već i turiste koji posjećuju i susjedne nam države kao što su Hrvatska i Crna Gora, kojima je turizam jedna od glavnih privrednih grana. Konkurencija na ovom polju gotovo da i ne postoji. Razlog tomu je da se slične agencije bave isključivo jednom od ovih ponuda kao naprimjer walking tour ili rafting, što opet u jednu ruku ne postoji u Mostaru već je najbliži rafting u Konjicu. Naša agencija želi da ovaj posao bude unikatan, te da svaki klijent osjeti i doživi čari Mostara i okolice uz dašak tradicije koji nudimo u gotovo svakoj ponudi, kroz tradicionalni ručak i/ili bosansku kafu. Naša ponuda je jedinstvena i mnoge stvari se po prvi put nalaze u turističkoj ponudi Mostara i Hercegovine. Konkurencija ne nudi ovaj vid obilazaka u ponudi, pa možemo zaključiti da konkurencija našoj agenciji gotovo da i ne postoji.

13 Marketing plan : Trendovi potražnje su glavni elementi našeg marketing plana: -Osluškivajući želje turista kojih u Mostaru svake godine ima sve više, došli smo na ideju ove agencije i ponude, uzimajući u obzir želje turista, te činjenicu da se trend mijenja, i da je sve više mladih turista koji pored uobičajne šetnje i obilazaka Grada Mostara žude za nešto drugačijom ponudom -Povećani interes za obilaske koji nisu uobičajni, te koji su ispunjeni doživljajima i aktivnostima -Sve veća potražnja za raznih specijaliziranim programima kao što su rafting, biciklistički programi, penjanje (hiking), paragliding, itd. -Jačanje interesa za tradicionalne vrijednosti koje su tipične za Mostar, a u isto vrijeme jačanje interesa za i netipične obilaske i lokacije koje se isprepleču sa tradicijom i rasta trenda za doživljajima koje mogu okusili sa lokalnim stanovništvom koje se ne mogu naći u priručnicima i vodičima grada U skladu sa navedenim ova agencija će raditi također na promidžbi svog sadržaja : -Preko interneta uključujući društvene mreže koje su danas jeftiniji i efikasan način oglašavanja i promocije, što je za ovu agenciju koja je na samom početku od iznimne važnosti ; -Štampa promo materijala i ponuda koja ova agencija nudi ; -Brendirane fotografije koje će u sklopu ponude biti date na raspolaganje našim klijentima da ih kupe, i samim time imaju uspomenu ; -PR aktivnosti što znači da će se medijima slati promocije, ponude ; -Ponude i promocije vršit će se i u turističkim agencijama ; -Ukoliko bude mogućnosti ova agencija će pokušati da izloži svoju ponudu i na Sajmovima ; -Slanje ponuda ove agencije turističkim agencijama u Bosni i Hercegovini kao i u regionu ; -Organizovanje prezentacije o ovoj agenciji i ponudama ; -Kao i direktni kontakt sa hotelima i hostelima koji mogu da svojim gostima ponude neku od naših usluga

14 MOSTAR X ADVENTURES : Hvala na strpljenju


Скинути ppt "Prezentacija business plana"

Сличне презентације


Реклама од Google